FÄRG KUNGSHOLMEN

Vi utför enklare färgbehandlingar samt mer avancerade färGkorrigeringar och arbetar med tekniker såsom folieslingor, balayage och olika frihands-tekniker.  

 

Copyright © NOWN 2019. NOWN AB, org. nr: 556951-1545